Bestuur, beleid & organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, werkwijze, raadsvergaderingen, politieke partijen, burgerinitiatief, griffie.

Vacatures

Vacatures

Vacatures en stages.

Subsidie gemeente Edam-Volendam

Subsidie gemeente Edam-Volendam

Subsidie voor activiteiten, monumenten en gebouwen.

Beleid: rapporten, nota's & begroting

Beleid: rapporten, nota's & begroting

Beleidsrapporten, nota's, regelingen, jaarstukken en de begroting.

College van B&W

College van B&W

Persoonsgegevens, contact, portefeuilleverdeling, besluitenlijsten, Wob verzoeken.

Bezwaar, beroep of klacht

Bezwaar

Bezwaar, beroep, klachten.

Verkiezingen

Verkiezingen

Verkiezingsuitslag referendum EU-Oekraïne en gemeenteraadsverkiezingen.

Organisatie

Organisatie

Locaties gemeentekantoren, afdelingen en secties,
organogram

Veiligheid & Handhaving

Veiligheid & handhaving

Hennepkwekerijen, gemeentelijke Boa's, de brandweer, crisis- en rampenbestrijding.

Verordeningen

Verordeningen

Verordeningen en bekendmakingen verordeningen.